Лични данни

Тази страница има за цел да Ви разясни политиката за защита на личните данни на спазвана от интернет сайт, разположен на адрес: http://www.Club-house-artemida.com. Документът не представя политиката за защита на личните данни на трети лица-партньори на Club-house-artemida.com. Клиентите на нашия сайт се насърчават да се запознават с политиките за защита на личните данни на свързаните с Club-house-artemida.com интернет страница, когато такива им бъдат представяни.

В случай, че имате въпроси по отношение представената по-долу политика, моля обръщайте се към нас чрез електронна поща clubartemida@abv.bg или на телефон (+359 87 8 979 777).

Бихме искали още веднъж да Ви приветстваме с „добре дошли” в нашия сайт Club-house-artemida.com. С цел да ви помогнем да се чувствате сигурни на нашата страница, Club-house-artemida.comе предприел редица мерки за запазване на личните ви данни, необходими за извършване на резервации от разстояние при използване на нашата интернет страница. Нашата цел е да ви осигурим максимално удобство.
 

Политиката за защита на личните данни и сигурност в Club-house-artemida.com ще Ви информира за следното:

  • Какви лични данни биват събирани от тази интернет страница?
  • По какъв начин се използва събраната информация?
  • С кого споделяме събраната информация?
  • Как мога да получа достъп, да променя или изтрия подадени от мен лични данни?
  • Каква информация ще бъде разкрита, ако бъде изискана по закон?
  • Какво представляват „бисквитките” (cookies) и как ги използваме?
  • Какви процедури за сигурност са въведени с оглед предотвратяване на загубата, неправомерното използване или промяна на информацията, която ние администрираме?

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Какви лични данни биват събирани от тази интернет страница?
Когато посещавате Club-house-artemida.com, вие го правите с цел получаване на информация за предлаганите от нас услуги, както и евентуално да извършите покупка на предлагана от нас услуга. За целите на обичайното разглеждане, Club-house-artemida.com не събира лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Закупуването на услуга, обаче предполага сключване на договор между Вас и Клубна къща Артемида. В качеството му на оператор на този интернет сайт. Това е договор за продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). За осъществяване на този договор, и необходимата за това регистрация на потребителя, неминуемо се налага да бъде събран определен набор от лични данни. Като пример можем да посочим имената на лицето извършващо покупката, неговият данъчен адрес и адрес за доставка, както и всички необходими данни за издаване на фактура. В допълнение, Club-house-artemida.comби могъл да изиска от Вас данни, улесняващи осъществяването на договора като и-мейл адрес, факс или телефон. Нашите уеб-сървъри също така записват редица технически данни за вашето посещение, като IP адрес, кои страници сте посетили и др. Въпреки, че тези данни не представляват лични данни по смисъла на ЗЗЛД, то ние считаме за необходимо да Ви уведомим.

По какъв начин се използва събраната информация?
Събраната от нас информация се използва единствено за целите на предоставяне на исканите от Вас услуги, които по наша преценка биха били от интерес за Вас. Анализът на тези данни помага за подобряването на съдържанието и услугите предоставяни от Club-house-artemida.comили да ви уведомим за наличие на проблеми при осъществяване на Вашите поръчки или за промени в нашата интернет страница.

С кого споделяме събраната информация?
За осъществяване на присъщата на този тип интернет страници дейност, и за да бъде възможно доставянето на търсените от Вас услуги, неминуемо е необходимо да споделяме определен набор от данни с трети лица. Това биха могли да бъдат доставчици на услуги при обработване на Вашите поръчки, трети лица, натоварени с финансовата и счетоводна обработка на поръчките и свързаната с тях документация, както и трети лица натоварени с технически функции по поддръжката на сървърите на Club-house-artemida.com В случай, че вие като клиенти сте се съгласили с това, предоставените от вас данни биха могли да бъдат използвани за осъществявани от нас на проучвания, изпращане на каталози или интернет-бюлетини и и-мейл писма, които да ви помогнат при избора на желаната от Вас услуга, както и за участие в томболи и др. Когато е възможно, в договорите ни с трети лица ние указваме, че последните нямат право да разпространяват предоставените лични данни, освен за присъщо необходимите за изпълнение на сключения договор цели. Някои от тези лица биха могли да спазват собствени политики за защита на лични данни, които да предоставят допълнителна защита. В случай, че такива политики Ви бъдат представени, ние Ви насърчаваме да се запознаете с тях.

Как мога да получа достъп, да променя или изтрия подадени от мен лични данни?
Ако сте регистриран потребител на Club-house-artemida.com, Вие можете да администрирате голяма част от данните указани при Вашата регистрация. За целите на сигурността обаче, някои елементи от регистрационната Ви информация не могат да бъдат променени он-лайн и е необходимо да се свържете с нас, с оглед на това да се уверим във Вашата самоличност реди да направим исканите промени. Регистрационната форма ще Ви даде възможност и да упражнявате контрол върху употребата на Вашия и-мейл адрес, позволявайки Ви да отказвате получаването на съобщения, различни от присъщо необходимите за осъществяване на поръчката.

За съжаление, поради редица нормативни изисквания ние сме длъжни да водим регистър и да поддържаме архив за Вашите покупки и други дейности, свързани с употребата на този сайт. Въпреки това, Вие винаги можете да се възползвате от правата, предоставени Ви от ЗЗЛД.

Каква информация ще бъде разкрита ако бъде изискана по закон?
Ако нормативни изисквания налагат това, ние бихме били принудени да предоставим част или цялата налична информация за Вас на правоохранителни органи или други правителствени институции или оправомощени по закон лица. Информацията ще бъде предоставяна след представяне на съдебно разпореждане или друг установен в закона документ, издаден от компетентен орган. Във всички случаи ние ще изискваме да ни бъдат предоставени писмени документи, доказателства за самоличността на лицето, представляващо съответния орган, и ще предприемем необходимите стъпки, за да установим правомерността на разпореждането.

Какво представляват „бисквитките” (cookies) и как ги използваме?
„Бисквитката” (cookie) е блок от текст, съдържащ се във файл, автоматично записан на хард-диска на компютъра на потребителя от посетения от потребителя интернет сайт. Такива „бисквитки” не са в състояние самостоятелно да предоставят информация (като име и адрес), при използването на която да бъде идентифициран индивидуален потребител, освен ако данните в „бисквитката” не се свържат с подобна информация, каквато съдържа примерно онлайн регистрацията. Club-house-artemida.comизползва „бисквитки” за да наблюдава навигацията на потребителите на сайта в страниците ни. Това ни помага да идентифицираме начините за подобряване на предлаганите услуги.

Club-house-artemida.com използва също и т. нар. „сесийни бисквитки” (session cookies), които са средство за идентификация използвано между вашия интернет браузър и нашия сървър, което помага за осъществяването на задачи като запомняне на съдържанието на потребителската количка и др. Тази „бисквитка” се запаметява за определен период, в случай че зададеното за потребителската сесия време изтече или потребителят се върне за да осъществи покупка в рамките на това време.

Възстановяване на парични средства
При анулация до 1 месец преди датата на настаняването се възстановява 50% от сумата. Възстановяване на суми направени с банкова карта, става с нареждане на обратна операция по картата с която е извършено плащанете в срок от 2 седмици.